Innkalling til årsmøte i Tiller IL

Postet av Tiller Idrettslag den 19. Feb 2024

Innkalling til årsmøte i Tiller IL

Tid: Onsdag 20. mars 2024 kl. 19:30 (NB: Legg merke til nytt tidspunkt)
Sted: Tiller vgs

Saksliste:
 1) Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene.
 2) Velge dirigent.
 3) Velge protokollfører.
 4) Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5) Godkjenne forretningsorden.
 6) Godkjenne innkallingen.
 7) Godkjenne sakslisten.
 8) Behandle idrettslagets årsberetning for 2023.
 9) Behandle idrettslagets regnskap for 2023, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
10) Behandle saker som fremgår av godkjent saksliste.
11) Fastsette medlemskontingent for 2025.
12) Vedta idrettslagets budsjett for 2024.
13) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14) Valg.
15) Engasjere revisor til å revidere idrettslagets reknskap.

Saker som ønskes behandlet må sendes til styret (e-post til post@tiller.idrett.no) senest 6. mars.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tiller IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2024, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tiller IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tiller ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på e-post post@tiller.idrett.no

Vi starter årsmøte med et kort foredrag holdt av Antidoping Norge; antidoping, hvem, hva og hvordan. Meld deg på her da vi må ha 20 påmeldte for å få gjennomført: Rubic


Med vennlig hilsen
Styret  i Tiller IL