Retningslinjer - alkohol og rusmidler

For mange barn og unge er idretten er livsviktig fristed.
Takk for at du er en trygg støttespiller. 


Tiller Idrettslag har tatt et tydelig standpunkt til bruk av rusmidler, inkludert alkohol. Barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget skal møte et trygt og godt miljø uten bruk av rusmidler. Alle ansatte, trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke drikke alkohol eller nyte andre rusmidler i samvær med utøvere i denne aldersgruppen.  

 

Barn og unge skal ta med seg gode holdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i idretten. At foresatte overleverer ansvaret for barna sine til idretten, er en tillitserklæring som må behandles med respekt. Ansvarspersoner i idrettslaget er forbilder og rollemodeller som påvirker barn og unges veivalg, også når det gjelder bruk av alkohol og rusmidler. Dette stiller krav til idrettslagets medlemmer, involverte og engasjerte. Vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss. 

 

Det er ikke alltid tryggest på hjemmebane. Nesten ett av ti barn i Norge har minst én forelder som sliter med alkohol (https://avogtil.no/hvor-mange-barn-har-foreldre-som-sliter-med-alkohol/). I et idrettslag vet man sjelden hvem disse barna er. Derfor er det ekstra viktig at idretten er et trygt sted å være. Tiller Idrettslag skal legge vekt på å skape gode holdninger som forplikter både utøvere, trenere/lagledere og foreldre/foresatte 


Slik vil vi ha det i Tiller Idrettslag: 

  • Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder og skal ikke drikke alkohol eller nyte andre rusmidler i samvær med barn og unge 

  • Alle utøvere, trenere/lagledere, foreldre/foresatte og andre med ansvarsoppgaver som representerer idrettslaget på cup/samling, idrettsarrangementer og reiser hvor lag/utøvere deltar, skal ikke nyte alkohol eller andre rusmidler i slike forbindelser 

  • Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol eller andre rusmidler i tilknytning til konkurranseaktiviteter eller treninger 

  • Idrettslagets midler (inkludert lagskasser) skal ikke brukes til kjøp av alkohol 

  • Ingen ansatt, tillitsvalgt, representant eller engasjert leder/trener skal komme påvirket av alkohol eller andre rusmidler til trening, konkurranser eller seminar 

 

Retningslinjene innebærer ingen forbud for styret, tillitsvalgte, trenere, dommere, ansatte eller representanter over 18 år mot å drikke alkohol. Men i enhver rolle der man er en representant for klubben skal retningslinjene overholdes. 

 

Retningslinjene skal gjennomgås i møter med utøvere og foresatte årlig. De skal være tema i trenerforum årlig og skal tas opp på årlige møter i idrettslagets særgrupper. 


Brudd på retningslinjene må sanksjoneres i tråd med idrettslagets bestemmelser. Idrettslagets styre behandler enkeltsaker som måtte oppstå. Tilfeller som ikke direkte omfattes av retningslinjene bør løses gjennom dialog fremfor sanksjonering.  

Ved eventuelle sanksjoner må idrettslaget forholde seg til reglene angitt i Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komités lov: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/ 

 

NIFs retningslinje for alkohol: https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/niflov/ 


Rev.:02Rev dato:17.11.2020Revidert av:AUGodkjent av: HS Tiller IL

*Retningslinjen ble første gang godkjent i Tiller IL sitt hovedstyre i 2019. Siste revisjon og godkjenning er per 17.11 2020. Nyttige lenker

Av-og-til hjelpesider
 
NIF retningslinjer vedr alkohol

 

TIL power point slide til bruk i foreldremøter (Kommer)


Tillers verdier (kommer)