Instruks for varsling

Si ifra!

Vi skal være et trygt idrettslag. Si ifra om du eller noen andre opplever mobbing, diskriminering, trakassering eller overgrep.


 Hvordan sier du ifra?

Du kan si ifra enten skriftlig eller muntlig til en person med ansvar i idrettslaget. Om du synes det er vanskelig å si ifra på egenhånd, spør om hjelp fra en du stoler på. Du kan:

  • Fortelle det til en ansvarsperson du har tillit til på trening.
  • Ringe leder i idrettslaget eller leder i gruppa du trener med.
  • Send en e-post til leder av idrettslaget: burfjell@gmail.com
  • Du kan også sende e-post med varsler til barneidrettsansvarlig: marigranbergh@gmail.com, eller ringe 97005234. Du kan også kontakte barneidrettsansvarlig på e-post eller tlf. om du er usikker og ønsker mer informasjon om varslingsprosessen.

 

Du kan også ta kontakt med ansvarlig rådgiver i NIF: Håvard B. Øvregård på tlf: 91773157, eller e-post havard.ovregard@idrettsforbundet.no, om du ønsker mer informasjon for å varsle.

 

Hva skjer når du sier ifra?

Vi følger opp alle saker, og det er ledelsen i idrettslaget sin oppgave å håndtere varselet. Vi vil gi deg beskjed når varslet er mottatt og holde deg oppdatert om hva som skjer videre.

Om du ønsker mer informasjon eller raskere tilbakemelding, ta kontakt med den personen du har meldt ifra til og etterspør mer informasjon. Ta også kontakt om du føler deg utrygg eller er usikker på hva som skjer. Som varsler er det viktig at du føler deg ivaretatt og møtt på en god måte.

Se i veiledere og retningslinjer for Tiller IL for utdypende informasjon, på https://tiller.idrett.no

 

Se også våre veiledere/retningslinjer på hjemmesiden for:

  • håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep (kommer)
  • håndtering av saker som gjelder vold og trusler (kommer)
  • håndtering av saker som gjelder mobbing (kommer)


NIFs retningslinjer for: Seksuell trakassering og overgrep (idrettsforbundet.no)


Rev.:00Rev dato:DD.MM.2021Revidert av:AUGodkjent av: HS Tiller IL

*Instruksen ble første gang godkjent i Tiller IL sitt hovedstyre i 2021.
 Siste revisjon og godkjenning er per DD.MM.AAAANyttige lenker

I linken til NIF er det videoer og brosjyrer om temaet på norsk/engelsk:
Retningslinjer seksuell trakassering & overgrep