Nytt årsmøte i Tiller IL, torsdag 4. april kl. 19.00

Postet av Tiller Idrettslag den 21. Mar 2024

Siden det ikke kom tilstrekkelig mange til at årsmøtet kunne holdes 20. mars, arrangerer vi nytt årsmøte torsdag 4. april kl. 19.00. Møtet kjøres digitalt, og dere må melde dere på via linken nedenfor. 

Sakslisten og sakspapirene er ikke endret.

Link for pålogging til årsmøtet vil bli sendt ut samme dag som møtet holdes.


https://app.rubic.no/Public/Events/19335
Saksdokumenter til årsmøtet 2024

Postet av Tiller Idrettslag den 13. Mar 2024

Det vil ikke bli en detaljert gjennomgang av alle dokumenter på årsmøtet. Deltakerne bes derfor om å gjøre seg kjent med innholdet på forhånd.


Tiller, 13.03.2024

Styret i Tiller IL
Saksdokumenter til årsmøtet 2024

Postet av Tiller Idrettslag den 10. Mar 2024

Det vil ikke bli en detaljert gjennomgang av alle dokumenter på årsmøtet. Deltakerne bør derfor gjøre seg kjent med innholdet på forhånd.
Innkalling til årsmøte i Tiller IL

Postet av Tiller Idrettslag den 19. Feb 2024

Innkalling til årsmøte i Tiller IL

Tid: Onsdag 20. mars 2024 kl. 19:30 (NB: Legg merke til nytt tidspunkt)
Sted: Tiller vgs

Saksliste:
 1) Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene.
 2) Velge dirigent.
 3) Velge protokollfører.
 4) Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5) Godkjenne forretningsorden.
 6) Godkjenne innkallingen.
 7) Godkjenne sakslisten.
 8) Behandle idrettslagets årsberetning for 2023.
 9) Behandle idrettslagets regnskap for 2023, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
10) Behandle saker som fremgår av godkjent saksliste.
11) Fastsette medlemskontingent for 2025.
12) Vedta idrettslagets budsjett for 2024.
13) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14) Valg.
15) Engasjere revisor til å revidere idrettslagets reknskap.

Saker som ønskes behandlet må sendes til styret (e-post til post@tiller.idrett.no) senest 6. mars.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tiller IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2024, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tiller IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tiller ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på e-post post@tiller.idrett.no

Vi starter årsmøte med et kort foredrag holdt av Antidoping Norge; antidoping, hvem, hva og hvordan. Meld deg på her da vi må ha 20 påmeldte for å få gjennomført: Rubic


Med vennlig hilsen
Styret  i Tiller IL